Μην περιποιείστε τα μαλλιά πολύ…

Από φόβο μην πέσουν ή μήπως είναι βρώμικα, και με τη σκέψη πως η υγεία των μαλλιών βρίσκεται σε σχέση με τον αριθμό των σαπουνισμάτων,των μασάζ και των βουρτσισμάτων,πολλές το παρακάνουν.

Συμβουλές:

Μην βουρτσίζετε-πάρα πολύ-τ’άρρωστα μαλλιά.Το πρόσταγμα “200 βουρτσίσματα” καθημερινά δεν εφαρμόζεται παρά στα δυνατά και γερά μαλλιά.

Άρα εάν έχετε πιτυρίδα βουρτσίζετε τα κανονικά με μια βούρτσα πού οι τρίχες της είναι θα στρογγυλεμένες για να μην γρατζουνίσουν το δέρμα.

Όμως αν βλέπετε μια συνεχή λιπαρότητα,να βουτάτε την βούρτσα σας σε χλιαρό νερό προσθέτοντας λίγο αλισίβα και να την ξεπλύνετε με χλιαρό νερό βάζοντας λίγο αμμωνία και να την στεγνώσετε.

Το υπερβολικό πιάσιμο μαλλιών σε κότσο,ή η χρησιμοποιήση μπικουτί μπορεί να προκαλέσει πτώση μαλλιών .

Do not cherish the hair too much…

For fear of falling or is dirty, and with the thought that the health of the hair is in relation to the number of shampooing, massage and brushings many overdo.

Tips:

Do not brush (too much) the sick hair. Commands “200 brushing” daily applies only to strong and healthy hair.

So if you have dandruff, brush regularly with a brush where the bristles are rounded will not scratch the skin.

But if you see a continuous greasy, dip your brush in warm water and adding a little liquor to rinse with warm water putting a little ammonia, and then dry it.

Excessive grip hair in a bun, or use the curler can cause hair fall.

Αυτό ήταν για άλλη μια φορά. Προσέξετε τον εαυτό σας.

That was it for one more time.Be care about yourself.

Advertisements