Η απουσία των ρυτίδων δε είναι για όλες τις γυναίκες συνώνυμο με την νεότητα;Είναι δυνατόν να τις αποφύγετε;Είναι δυνατόν να τις εξαλείψετε;Πρέπει να ξέρουμε πώς σχηματίζονται για να απαντήσουμε σε αυτά τα ερωτήματα.

Οι ρυτίδες σχηματίζονται εκ των έσω.Έχετε παρατηρήσει τον μετασχηματισμό ενός μήλου που διατηρείται σε κελάρι.Σε μερικό καιρό,το δέρμα του δεν είναι γυαλιστερό.Κατά το τέλος του χειμώνα είναι κοκαλιασμένη.

Τα μάγουλά σας είναι σαν το μήλο.Οι ρυτίδες γεννιούνται από μέσα και όχι απ’έξω.Το επιφανειακό δέρμα ρυτιδώνει,ή ρυτιδώνει πολύ ελάχιστα,και από εξωτερικού παράγοντες:αέρας,ζέστη κλπ.Ρυτιδώνει υπό την επίδραση εσωτερικών παραγόντων δηλαδή των βαθέων στρωμάτων που επενδύει.

Για να προφυλαχθούμε από τις ρυτίδες δεν αρκεί να επιμεληθούμε το δέρμα,αλλά πρέπει να ενεργούμαι επί των στρωμάτων που καλύπτει.

Οι ρυτίδες σχηματίζονται νωρίτερα εάν οι μύες αδυνατίζουν και είναι ατροφικοί.Τότε η μυική τόνωση είναι πιο ουσιώδης από την φροντίδα για την ρυτίδα που εμφανίστηκε στο μέτωπο,και όπου αλλού σας “τρελαίνει”.

ΓΙΑ ΝΑ ΠΡΟΛΆΒΟΥΜΕ ΤΙΣ ΡΥΤΊΔΕΣ 

Ας υπενθυμίσουμε πως οι ενδοκρινικές διαταραχές,η ακανόνιστη ζωή,ο υπερσιτισμός,η κατανάλωση αλκοόλ,αλλοιώνουν πάρα πολύ την ποιότητα του δέρματος.

Για να επιβραδυνθεί η εμφάνιση ρυτίδων,πρέπει λοιπόν ν’αποφεύγετε κατάχρηση κάθε είδους,να κάνετε μια ζωή υγιεινή και ενεργητική,και να εξασφαλίζετε μια τέλεια καθαριότητα του δέρματος.

Προληπτικές φροντίδες κατά την νεότητα: ΔΕΝ πρέπει να ξεχνάτε ποτέ να σαπουνίζετε 2 φορές την ημέρα το πρόσωπο με ένα σαπούνι ταιριαστό στην φύση του δέρματος σας ,ή τουλάχιστον να το καθαρίζετε με λάδι γλυκαμυγδάλων όταν είναι πολύ εύθραυστο.Κατά την ημέρα προστατευθείτε από τις κακοκαιρίες για αυτήν την περίπτωση κρέμες και πούδρες διαλεγμένες με επιμέλεια παίζουν ευεργετικό ρόλο.Το makeup είναι ένα αληθινό “ένδυμα” αλλά δεν πρέπει να γίνετε κατάχρηση γιατί το makeup μαλακώνει τους ιστούς εναντίον της οποίας πρέπει να κανείς να αντιδράσει στυπτικά αυτά μετά το σφίξιμο της επιδερμίδας, ευνοούν την διάσταση.Συνιστούμε για να διατηρείτε η τόνωση του δέρματος,την απλή θεραπεία που συνιστούμε.Δύο φορές την ημέρα με κρύο νερό,με κρύο γάλα ή με ένα γάλα αγνό,να φροντίζετε το πρόσωπό σας.

The lack of wrinkles is not for all women synonymous with youth? It is possible avoid them? It is possible to eliminate them? Need to know how they are formed to answer these questions.

Wrinkles are formed from the inside. Have you noticed the transformation of an apple held in the cellar. In partial time, the skin is not shiny. At the end of winter is bad.

Your cheeks are like the apple. Wrinkles are born from within and not outside. The surface skin wrinkle, or wrinkle very little, and from external factors: wind, heat, etc. They wrinkle under the influence of internal factors ie deep layers investing.

To guard against wrinkles is not enough to edit the skin, but should be exercise on the mattress covering.

Wrinkles formed earlier if muscles are weakened and atrophic. Then the muscle stimulation is most essential to care for wrinkle appeared on the forehead, and anywhere else it”driving you crazy”.

TO PREVENT THE WRINKLES

We must not forget that endocrine disorders, irregular life, hyperalimentation, alcohol consumption, affect too much skin quality.

To slow down the appearance of wrinkles, should therefore avoid abuse of any kind, to make a healthy and active life, and ensure a perfect cleaning of the skin.

Preventive care in youth: should NOT ever forget to soaping 2 times daily in the face with a matching soap on the nature of your skin, or at least clean it with sweet almond oil when it is very fragile.On day protect yourself from inclement weather, for this case creams and powders chosen with diligence play a beneficial role. The makeup is a “garment” but should not become an abuse because the makeup softens tissues, which one should react astringents them after tightening the skin, promote dimension.We recommend to keep stimulating of the skin, the simple treatment recommended. Two times a day with cold water, cold milk or a milk pure, to take care of your face.

Αυτά που λέτε,αλλά υπάρχει και συνέχεια μην την χάσετε…. 🙂

That was it,but is not over to be continue …. 🙂

Advertisements